วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลสารสนเทศ ศพด.อบต.ท่าโพธิ์

 ข้อมูลสารสนเทศ ศพด.อบต.ท่าโพธิ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ มีทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. ศพด.บ้านยางเอน

2. ศพด.บ้านวังส้มซ่า

3. ศพด.บ้านคุ้งวารี

4. ศพด.บ้านคลองหนองเหล็ก


ปีการศึกษา พ.ศ.2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลสารสนเทศ ศพด.อบต.ท่าโพธิ์

 ข้อมูลสารสนเทศ ศพด.อบต.ท่าโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ มีทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศพด.บ้านยางเอน 2. ...